Buurtpreventie Broeckland

WhatsApp is een berichten applicatie (app) die sinds een aantal jaar erg vaak gebruikt wordt voor buurtpreventie. De WhatsApp Groepen zijn bedoeld om samen een oogje in het zeil te houden en bestaan uitsluitend uit vrijwilligers die zich inzetten voor veiligheid. Zoals u misschien wel eens heeft vernomen in de media zijn deze groepen erg effectief en daalt daarmee de criminaliteit.

De leden van een WhatsApp Groep zijn alert op verdachte situaties in de buurt waar zij wonen of werken. Bij een verdachte situatie alarmeren zij de politie en schakelen daarna de andere leden in via de WhatsApp.
De melding word gedaan volgens de S.A.A.R. theorie.

WhatsApp Buurtpreventie Broeckland

De Buurtpreventie WhatsApp voor de wijk Broeckland kent op dit moment ongeveer 220 deelnemers. Bent u bewoner van de wijk Broeckland en wilt u ook deelnemen aan de WhatsApp groep?

Aanmelden

In de gemeente Stichtse Vecht is de eerste WhatsApp Groep in 2014 opgericht in samenwerking met de Politie Stichtse Vecht en de gemeente Stichtse Vecht. Beide moedigen ze dit burgerinitiatief aan. Inmiddels zijn er in elke plaats binnen de gemeente Stichtse Vecht wel één of meerdere WhatsApp Groepen actief.