Wijkcomité

In elke wijk van de gemeente Stichtse Vecht is een aanspreekpunt in de vorm van een wijkcomité. Dit comité bestaat bij voorkeur uit sleutelfiguren in de samenleving, mensen die vanwege hun inzet voor, en betrokkenheid bij de wijk een goede belangenbehartiger kunnen zijn. 

Het contact van het wijkcomité Broeckland betreft: Astrid van de Wiel. Het wijkcomité zoekt nog leden. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. 

Bewonersvertegenwoordigingen

Bewonersgroepen als wijkcomités en wijkcommissies in gemeente Stichtse Vecht onderhouden contacten met de gemeente om de wensen en behoeftes van de bewoners goed over te brengen. Ook kan een bewonersgroep zelf initiatief nemen in zaken die ze constateert. Omgekeerd helpen de bewonersgroepen om informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan te communiceren onder hun achterban en indien gewenst advies te geven. Gemeente Stichtse Vecht is opgedeeld in veertig wijken en kernen. Het streven is dat al deze gebieden een georganiseerde bewonersgroep hebben als samenwerkingspartner van de gemeente. Dit zijn dorpsraden, wijkcommissies, wijkcomités en bewonersverenigingen. In 2012 is er al een vertegenwoordiging in 35 gebieden.

Als u zich wilt inzetten voor de leefbaarheid van uw wijk of kern, kunt u terecht bij uw georganiseerde bewonersgroep. Bestaat er in uw wijk nog geen bewonersvertegenwoordiging? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker van de afdeling Leefbaarheid en Veiligheid.

In de gebiedsgerichte aanpak gaat het om de leefbaarheid en veiligheid van uw eigen woonomgeving. Indien u vragen, klachten of suggesties heeft, dan kunt u deze bij de gemeente kenbaar maken. Aangezien de gemeente nauw samenwerkt met de bewonersgroepen in de wijken en kernen kunt u hiervoor ook contact opnemen met een bewonersgroep bij u in de buurt. Verloopt dit contact niet naar tevredenheid, neem dan alsnog contact op met gemeenteambtenaren van de afdeling leefbaarheid en veiligheid.