Enquête Markt Breukelen

Vanaf juli 2021 waren de openingstijden van de markt in het centrum van Breukelen tijdelijk veranderd naar 8.00 – 16.00 uur in plaats van 10.00 – 17.00 uur. Zoals destijds aangekondigd was dit een tijdelijke maatregel voor 3 maanden of zolang als de anderhalvemeter-coronamaatregel zou gelden.

Deze periode is verstreken. Het college van B&W zal daarom opnieuw een besluit nemen over hoe laat de markt begint en hoe laat deze eindigt.

Het college van B&W wil, voordat zij een nieuw besluit neemt over de markttijden, graag weten hoe u aankijkt tegen markttijden en uw ervaringen horen van de afgelopen maanden.

Daarnaast wil weten hoe alle betrokkenen (marktkooplui, horeca, winkeliers, omwonenden en bezoekers) denken over de verdeling van de markt tussen de Kerkbrink en de Hazeslinger en wat de behoeften zijn voor het marktaanbod.

U kunt uw mening over de marktijden, het aanbod op de markt en de locatie van de markt geven via de enquête die u via de QR-code in dit wijkbericht kunt vinden. U kunt u tot vrijdag 26 november a.s. uw mening geven.

U kunt de enquete ook openen via deze link: Enquête Markt Breukelen

Met de uitkomsten van de enquête gaat de gemeente in overleg met de ondernemers en marktkooplui op de Kerkbrink en de Hazeslinger over markttijden en locatie(s) van de markt.

Op basis van deze gesprekken en de enquête-uitkomsten zal het college van B&W een besluit nemen over de markttijden. Voor wat betreft de behoeften ten aanzien van het marktaanbod zal in de toekomst rekening worden gehouden bij het aantrekken van nieuwe marktkooplui.