Verhuizing Broeckland College naar wijk Broeckland gaat niet door

De gemeente Stichtse Vecht heeft in samenwerking met het Broeckland College in Breukelen besloten de nieuwbouw te laten plaatsen op de huidige locatie. Daarmee is een verhuizing naar de wijk Broeckland niet meer aan de orde en is er ruimte voor verdere ontwikkeling zoals de plannen van de tennisvereniging. 

Bron: RTV Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Met het Broeckland College is vastgesteld dat de nieuwbouw ruimte biedt voor 550 leerlingen, en dat dit het uitgangspunt is voor de verdere locatiestudie. Het Broeckland College wil graag de vervangende nieuwbouw op de huidige locatie aan de Engel de Ruijterstraat in Breukelen. Hierdoor is er een locatie nodig voor tijdelijke huisvesting.’  De kosten voor de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting worden ingebracht bij het opstellen van de Kadernota 2023, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwe school biedt straks plaats aan 550 leerlingen (nu 600).

Tijdelijke locatie
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Een eerste ruimtelijke verkenning, uitgevoerd in opdracht van het Broeckland College, heeft de haalbaarheid van nieuwbouw op de huidige locatie en binnen het huidige bestemmingsplan aangetoond. Daarnaast is er een locatie voor tijdelijke huisvesting in beeld aan de Broekdijk- Oost. Dit is een deel van het huidige asfalt-handbalveld dat nu in gebruik is door de handbalvereniging. Hier is met de handbalvereniging constructief over gesproken, met als resultaat een akkoord op hoofdlijnen.’

Plannen sportlocatie
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Met een keuze voor vervangende huisvesting op de huidige plek van het Broeckland College, en de tijdelijke huisvesting aan de Broekdijk-Oost, is het gelukt om rekening te houden met de wensen, ideeën en belangen van diverse betrokkenen. Tevens ontstaat hiermee een mogelijkheid om wensen van Lawn Tennis Vereniging Breukelen (verplaatsing naar de sportvelden) en FC Breukelen (3 kunstgrasvelden) te realiseren, in combinatie met woningbouw op de huidige locatie van de Tennisvereniging. Door te kiezen voor het plaatsen van de tijdelijke huisvesting op de huidige asfalt-handbalvelden, kunnen de wensen van voorgenoemde partijen zelfs versneld onderzocht worden.’

Uitdagende puzzel is gelegd 
Wethouder Frank van Liempdt: “De keuze voor nieuwbouw van het Broeckland College op de huidige locatie is een mooi resultaat. We hebben goed geluisterd naar de wensen van de betrokkenen. Het was een hele puzzel om het plaatje rond te krijgen, maar ik ben blij met deze uitkomst. Het geeft de gewenste duidelijkheid en rust. En niet het minst belangrijk: de school blijft in Breukelen en kan de toekomst aan in een prachtig, nieuw gebouw.”

Fantastisch vooruitzicht
Directeur Guido van Hoek van het Broeckland College: “Het huidige gebouw is inmiddels ruim 60 jaar oud. Voor de leerlingen van nu en straks is het een fantastisch vooruitzicht dat er een eigentijds en goed ingericht gebouw komt dat past bij het modern onderwijsaanbod. Het programma van eisen voor het gebouw staat in de steigers en we kunnen snel starten met de architectenselectie en het ontwerpproces. Wij gaan in gesprek met de omwonenden over het ontwerp van de nieuwe school om een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving te realiseren. We zien er naar uit om begin 2023 met de bouw van start te gaan.”