Tijdelijke uitbreiding markt

In verband met Covid-19 (Corona) wordt vanaf vrijdag 22 mei een gedeelte van de Hazeslinger gebruikt voor de vrijdagmarkt Breukelen. Er mag niet worden geparkeerd van donderdag 21.00 uur tot vrijdag 18.00 uur.

Non-foodkramen weer op de markt

Dit gedeelte van de Hazeslinger is tijdelijk nodig omdat op basis van een besluit van de Veiligheidsregio nu ook de non-foodkramen weer op de markt mogen staan. Vanwege de verplichte corona-maatregelen is er op de Kerkbrink niet genoeg plaats voor alle marktkramen.

Een goed gesorteerde markt is belangrijk

De gemeente vindt het belangrijk dat er weer een goed gesorteerde markt kan plaatsvinden in Breukelen. Helaas was het onontkoombaar dat hierdoor een aantal parkeerplaatsen tijdelijk niet kan worden gebruikt.

De gemeente roept de bezoekers van het centrum van Breukelen op om vooral op de fiets te komen.

Welk gedeelte van de Hazeslinger wordt gebruikt?

Tot wanneer wordt het gedeelte van de Hazeslinger gebruikt?

Zodra de RIVM-richtlijnen dat toelaten, wordt het gebruik van het deel van de Hazeslinger voor de markt beëindigd.

Meer weten?

Heeft u vragen na het lezen van dit wijkbericht? Kijk op www.stichtsevecht.nl of neem contact op met de contactpersonen die hierboven zijn genoemd.