Omgekeerd afval inzamelen

Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen, keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald en u krijgt een kliko voor plastic, blik en drankkartons (PMD). Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. 

Planning

De ondergrondse containers voor het restafval wordt in fases geplaatst. In 2020 is Broeckland aan de beurt. Alle huizen in de kernen die overgaan op omgekeerd inzamelen krijgen, zodra de ondergrondse container voor restafval is geplaatst, een PMD-kliko. De grijze kliko voor restafval wordt dan teruggenomen. Enkele weken voordat de kliko’s geruild worden, krijgen de mensen in de kernen hierover persoonlijk bericht.

Inloopbijeenkomst

Het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainers gaat in overleg met de inwoners. Zij krijgen een brief met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst laat de gemeente zien waar de ondergrondse containers komen. Inwoners die het niet eens zijn met de locaties kunnen zelf een alternatief aan ons doorgeven. De gemeente onderzoekt of die plek aan alle voorwaarden voldoet. Tijdens de 2e inloopbijeenkomst krijgen inwoners te horen of het mogelijk is of niet.

Inloopbijeenkomst voor de wijk Broeckland

Op maandag 25 november is een inloopbijeenkomst voor Breukelen Zuid. Dit is in Boom & Bosch tussen 16:00 en 20:00 uur.