Beleid voor Zonnevelden

De gemeente nodigt inwoners uit om mee te werken aan het opstellen van het beleid voor zonnevelden. In 2030 wil de gemeente net zoveel duurzame energie op wekken als er binnen de gemeente wordt verbruikt. We willen met andere woorden een klimaatneutrale gemeente zijn. Zonnevelden maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Randvoorwaarden

Er melden zich nu al initiatiefnemers voor zonnevelden bij ons, maar er is nog geen kader met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met u willen we onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet, en hoe een zonneveld ingepast kan worden in de omgeving.

Wat is een zonneveld?

Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen bijvoorbeeld op een braakliggend terrein of in een weiland. De zonnepanelen liggen dus niet op een dak maar zijn bevestigd op stellages is het veld. Een zonneveld is één van de manieren om duurzame energie op te wekken. Naast zonnevelden blijft de gemeente ook inzetten op het realiseren van zonnepanelen op daken. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven panelen op (waardevolle) grond. Met alleen zon op daken kunnen we helaas maar maximaal 15% van onze energievraag verduurzamen. Om die reden wil de gemeente verkennen in welke gebieden er zonnevelden in te passen zijn en hoe groot die dan mogen zijn

Waarom kaders

Een grondeigenaar of een ontwikkelaar kan een omgevingsvergunning voor een zonneveld aanvragen. Om de regie te houden op waar wel of geen zonnevelden kunnen komen, zijn richtlijnen nodig. Daarnaast is het opstellen van voorwaarden belangrijk om omwonenden inspraak te geven over de manier waarop zonnevelden in het landschap worden geplaatst.

Wij hebben al gesprekken gevoerd met allerlei organisaties en hun input gekregen voor voorkeuren en randvoorwaarden. Nu gaan we graag met u als inwoners in gesprek. De gemeente heeft al een eerste concept beleidskader opgesteld in de vorm van een website. Graag presenteren wij deze aan u en ontvangen uw reactie.

Denk mee!

Wanneer u dit interessant vindt bent u van harte welkom om op 4, 6 of 13 maart 2019 met ons aan de slag te gaan en mee te denken over deze voorkeuren en randvoorwaarden. We willen graag uw mening horen en met u in gesprek gaan. Het concept beleidskader wordt op basis daarvan aangevuld waarna de procedure start richting het college en vaststelling door de gemeenteraad.

Avond 1. Op maandag 4 maart voor inwoners van de kernen Maarssen, Maarssenbroek, Oud Zuilen en Tienhoven / Molenpolder van 19.30 tot 21.30 uur in De Vondel, Vondelstraat 1, Maarssen.

Avond 2. Op woensdag 6 maart voor inwoners van de kernen Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de Vecht.

Avond 3. Op woensdag 13 maart voor inwoners van de kernen Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa van 19.30 tot 21.30 uur in zaal “Irene”, Wagendijk 43, Kockengen.

Aanmelden

Gelet op de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk.

Wilt u meedoen aan een van deze werksessies dan kunt u zich per mail voor 28 februari aanmelden op info@stichtsevecht.nl.

Geef in uw e-mail bij het onderwerp aan welke avond u wilt bijwonen: zonnevelden avond 1, zonnevelden avond 2 of zonnevelden avond 3. Ook horen we graag met hoeveel personen u wilt komen.