Vouchers voor initiatieven

De voucher heeft een waarde van € 500 of € 1000 en moet worden besteed aan een fysiek project dat zich richt op de realisatie van groen in brede zin in een stad of dorp in de provincie Utrecht, of in het buitengebied van de provincie Utrecht.

Per project is maximaal één voucher beschikbaar. Per vrijwilligersgroep/bewonersgroep mogen maximaal drie vouchers worden aangevraagd. In totaal is voor € 119.000 aan vouchers te verdelen.

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van het programma Groen aan de Buurt, waarbinnen vrijwilligers en gemeenten worden ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie Utrecht is financier van deze samenwerking.

Klik hier voor meer informatie