Borden vuurwerkvrijze zone

Naast het instellen van drie vuurwerkvrije zones geeft gemeente Stichtse Vecht bewoners deze jaarwisseling de mogelijkheid om in overleg met buren een eigen vuurwerkvrije zone af te spreken. De gemeente stelt hiervoor borden ter beschikking met de tekst ‘Vuurwerk, liever niet’ die mensen kunnen ophangen, bijvoorbeeld rond een speeltuin, plein of boerderij. Op die manier wil Stichtse Vecht uitproberen of er behoefte is aan de borden en of onderlinge afspraken tussen buren goed werken.

Het gebied rond de kinderboerderijen Dierenweide in Breukelen, Otterspoor in Maarssenbroek en Vechtse Hoeve in Maarssen zijn net als voorgaande jaren vuurwerkvrije zones. Borden geven aan dat het verboden is om vuurwerk daar af te steken.

Gemeente Stichtse Vecht ondersteunt daarnaast dit jaar bewoners die onderling een gebied of straat afspreken waar vuurwerk niet welkom is. Bewoners kunnen bij de gemeente een bord ophalen en dat ophangen om de afspraken met de buurt te ondersteunen. Er zijn 35 tijdelijke borden verkrijgbaar die bewoners kunnen bevestigen aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal.

In navolging van onder meer Dordrecht en Den Haag doet Stichtse Vecht dit jaar een proef met een aanpak waarbij inwoners zelf bepalen of in hun straat vuurwerk ongewenst is. Volgens burgemeester Yvonne van Mastrigt blijkt dat mensen het over vuurwerkvrije plekken vaak snel eens worden. “Op sommige plekken in een buurt is het logisch of gewenst dat er niks wordt afgestoken. Bewoners kennen die plekken zelf het best. Inwoners kunnen met elkaar afspraken maken om een plek of straat vuurwerkluw te houden. Met het beschikbaar stellen van de borden willen we bewoners graag ondersteunen. Op die manier zien anderen ook dat bewoners hier afspraken hebben gemaakt en gaan we ervan uit dat anderen dit respecteren.”

Met het beschikbaar stellen van de vuurwerkborden wil gemeente Stichtse Vecht uitproberen of de borden een nuttige aanvulling zijn. De ervaringen worden geëvalueerd voor toekomstige jaarwisselingen.

Bewoners die een vuurwerkbord willen ophalen kunnen dat doen in het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan in Maarssen op 21, 27, of 28 december.